Generelt om turneringen:

 

 

  • Du skal være fysisk til stede til Eventet for at deltage i konkurrencen.

  • Konkurrencen vil blive afholdt med gruppespil efterfulgt af double elimination.

  • Alle kampe bliver spillet Bo3, og finalen vil blive spillet Bo5.

  • En deltager må ikke være på 2 forskellige hold

Regler for turneringen: 

 

  • Der må kun være 3 spillere på holdet, plus 1 coach.

 

  • Hvis en player Disconnecter under en kamp spilles kampen videre uden spilleren, hvis spilleren kan joine er dette tilladt. Hvis spilleren ikke kan joine i lobby efter Disconnect må kampen udsættes i MAX 3 minutter. der efter skal kampen starte. 

 

  • Hvis man ikke kan komme ind i spillet pga. tekniske problemer, bedes man kontakte Rocket League admins og fortælle det.

  • Hvis alle 6 spiller Discornector fra kampen skal kampen spilles om, dog er der en spiller som ikke er Discornectet og der er blevet spillet mere end 2 min er kampen afgjordt. 

  • Spectators ud over Rocket League admin er ikke tilladt. 

  • Ingen former for usportslig opførsel er tilladt. 

  • Brug af Vulgære, rasistiske, Stødne eller andre former for ondt sindet avatar, player name eller team name er ikke tilladt. 

  • Hvert hold skal vælge en team captain som har alt komonikation med Rocket League admins.

  • Brug af Pause efter games er ikke tilladt (med mindre der er aftalt med Rocket League admins)

  • Det er ikke tilladt at skifte player name under tuneringen. 


Serveropsætning:

 

  • For at lave en match skal i trykke Play Online > Create Private Match.

  • Settings for banen:

  • Arena: DFH Stadium

  • Team size: 3v3

  • No Bots

  • Region: Europe

  • Joinable by: Name/Password

  • Navn og password på matchen aftales ved admin bordet

  • Join en match ved at skrive Play Online > Join Private Match. Join med navn og password som aftalt.

Snyd eller brud på reglerne:

 

  • Ved brug af nogen former for snyd(bugs), bliver holdet diskvalificeret.

  • I tilfælde af snyd eller brud på reglerne under konkurrencen, er det op til Rocket League admins hvad konsekvenserne bliver.

Admins:

 

  • Admins har sidste ord i enhver tvivl situation.

  • Admins forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt at lave ændringer uden varsel.