Regler

Lokation


Gigantium
Willy Brandts Vej 31
9220 Aalborg

Parkering


Der er gratis parkering ved Gigantium

ÅBNINGSTIDER 

 

Annonceres når vi kommer tættere på eventet.
 

Følgende regler er gældende for alle deltagere, forældre og tilskuere under afholdelsen af Geeks Gone Wild(GGW). Du bedes læse disse før afholdelsen af GGW.

Generelle regler

 • Deltagelse til GGW forudsætter overholdelse af de til enhver tid gældende regler for GGW, samt dansk og international lovgivning.
 • Regelsættet til GGW kan ændres uden varsel og med øjeblikkelig virkning. Regelsættet vil hurtigst muligt blive opdateret på denne side. 
 • Alle deltagere, forældre og tilskuer skal følge anvisninger fra GGW’s crew. 
 • Vi påtager os intet ansvar for hærværk, tyveri eller anden skade på udstyr.
 • Vi påtager os intet ansvar for indholdet på deltageres computere.
 • Vi forbeholder os retten til at omrokere og flytte folk, for at optimere pladsen.
 • Vær opmærksom på at betalte billetter udelukkende kan refunderes, hvis arrangementet bliver aflyst.
 • Af hensyn til brandregler SKAL midtergange holdes frie under hele arrangementet.
 • Alle der begår sig på party-området skal have betalt indgang.
 • Hvis gældende regler eller anvisninger ikke bliver overholdt, forbeholder GGW sig retten til – uden varsel – at bortvise personer fra eventet og området (uden mulighed for refundering af billetten).
 • Det er ikke tilladt selv at medbringe drikkevarer.

Deltager pladser

 • Hver deltager får 90×60 cm. plads. Dette må ikke overskrides.
 • Deltageren må ikke være til gene for sidemændene.
 • Hver deltager får adgang til ét 230V udtag og ét netstik.
 • Ønsker du at medbringe ekstraudstyr (f.eks. fysisk spilserver) skal dette godkendes af crew.
 • Det er ikke tilladt at medbringe eget netværksudstyr (f.eks. Switch, router o.lign).
 • Det er tilladt at medbringe egen stol.
 • Støjniveauet skal holdes på moderat styrke. Crew vurderer, hvad moderat styrke er.
 • Det påsatte armbånd skal bæres under hele eventet.
 • Overnatning foregår kun i de dertil indrettede soveområder.
 • Det er ikke tilladt at medbringe køleskab/tasker, der skal tilsluttes strøm.

Rygning

 • Rygning er strengt forbudt indendørs.
 • Ønsker du at ryge, skal det foregå udendørs — væk fra matriklen. 
 • Disse regler indebærer også brugere af e-cigaretter og lign.
 

Alkohol og stoffer

 • Det er strengt forbudt at indtage euforiserende stoffer under eventet.  
 • Møder man op i påvirket tilstand, har crew ret til at nægte adgang til eventet.
 • Dette forbud gælder hele området. 
 • I det anviste område er det tilladt at indtage øl for personer over 18. Indtagelse af øl udenfor det anviste område er forbudt
 • Det er ikke tilladt at være synligt påvirket af alkohol. Det er Crew der alene vurdere hvorvidt en person er påvirket eller ej.
 • Øl må ikke tages med ud af det anviste område.
 • Crew anvisninger om hvor det er tilladt at indtage øl skal til enhver tid følges.
 • Enhver overtrædelse af overstående regler om alkohol og stoffer vil medføre bortvisning – uden varsel.

Fotografering

 • Der vil løbende blive taget billeder af deltagere og gæster under afholdelsen af GGW. 
 • Disse billeder omfatter konkurrencebilleder, stemningsbilleder samt oversigtsbilleder af hallen. 
 • GGW forbeholder sig retten til at offentliggøre disse billeder uden vederlag på hjemmesiden og som en del af reklame for kommende arrangementer. 
 • Skulle du opleve stødende, krænkende eller på en anden vis uacceptable billeder, kan du kontakte  info@ggw.dk for at få billedet fjernet øjeblikkeligt. 

Andet

 • Deltagere under 16 år skal medbringe forældreunderskrift for at købe energidrik under eventet. Samtykkeerklæringen kan hentes her.
 • Det er ikke tilladt at benytte segboards, løbehjul og andre køretøjer indendørs og udendørs i forbindelse med indgangen samt andre steder, hvor folk er tæt samlet. 
 • Det er ikke tilladt at medbringe laserpointere eller nogen andre former for laserlys. 
 • Ophængning af plakater, skilte, mm. er ikke tilladt uden skriftlig tilladelse. Denne tilladelse kan forespørges på org@ggw.dk