Fortnite build Duo Turneringsregler

Format

Der spilles Fortnite Duo. Der spilles 4 indledende heats og afsluttes med et finaleheat.

Point systemet kan læses nederst i regelsættet.

Victory Royale

Det sidste tilbageværende hold i live er det hold, der vinder, også kaldet “Victory Royale”.

ADMINS

Admin har det sidste ord i enhver situation.

Admins forbeholder sig retten til at ændre enhver regel på ethvert tidspunkt før eller under en turnering, hvis det skønnes nødvendigt. Dette inkluderer også ændringer på format i tilfælde af at tidsplanen bliver rykket med mere end hvad der realistisk kan lade sig gøre at færdiggøre turneringen indenfor den givne tidsramme GGW har til rådighed.

REGLER

Spiller / hold som prøver på at snyde admin / gamemaster ved at give falske information vil blive straffet ud fra dette regelsæt. Alle spiller skal følge Fortnite End User License Agreement (“Fortnite EULA”) Two – Factor  Authentication skal benyttes. Det er ikke tilladt for Event administrators familiemedlemmer at deltage i turneringen.

Alle hold og individuelle navne skal følge Code of Conduct beskrevet i dette dokument. Event administrators må ændre hold / spiller tags eller on screen names for enhver grund.

Ethvert navn brugt af et hold eller spiller må ikke indeholde eller gøre brug af  Fortnite®, Epic eller en form for trademark , trade name eller logo ejet af Epic.

Formatet der bliver brugt i denne turnering er duo team.

Under turneringen skal alle spillere være til stede under en kamp, holdet vil spille i. Det vil sige at det ikke er tilladt at spille som SOLO player i en kamp. Holdet skal være i deres party, når de går ind i den pågældende lobby.

En kamp vil som udgangspunkt ikke blive genstartet, med mindre samtlige hold disconnecter fra serveren inden spawn. Dog hvis Event administrationen mener at omstændighederne er så omfattende, kan dette godt ændres i særtilfælde.

Event administrators kan svare på spiller relateret spørgsmål via den officielle player support kanal i Discord – https://discord.gg/uZMnUYnbzU

Hvert hold skal vælge en team captain som har kommunikation med Fortnite  admins.

Code of Conduct

Alle spillere skal opføre sig på en måde som ikke er i strid med Code Of Conduct samt generelle principper omkring opførsel og god sportsmanship.

Spillere skal være respektfulde over for andre spillere, event admins og spectators.

Spillere skal ikke opføre sig på en måde som

  1. a) Er i strid med disse regler.
  1. b) Er forstyrrende, ikke sikker eller destruktivt.
  1. c) På nogen måde er skyld i andre spilleres mulighed for at have det sjovt eller mindskning af dette. I særdeleshed skal spillere ikke angribe eller være respektløse ved brug af grov eller stødende sprog, spamming eller på andre måder ødelægge spillet for andre (“Toxic Behavior”).

Alt brug af 3. parts programmer som ikke er brugt som kommunikation er ikke tilladt samt bevidst brug af bugs. Ved ulovlig brug af disse vil medføre udelukkelse fra turneringen for hele holdet. På intet tidspunkt er dette tilladt.

Teaming: Dette er spillere som samarbejder med hinanden selvom de ikke er på hold sammen.

Planned Movement: At man har aftalt med et andet hold om at lande eller bevæge sig i en bestemt retning med et bestemt mål.

Item Dumping: Give et andet hold items som man ikke er en del af.

Hvis en spiller ser eller er offer for at blive angrebet ved brug af stødende, grov, eller diskriminerende sprog skal man straks kontakte en Event admin. Hvis du har screenshots eller noget som kan blive brugt som bevis for dette, skal dette sendes til Event admin. Alle sager angående dette vil blive behandlet individuelt og fortroligt.

Hvis en spiller ikke overholder dette regelsæt, kan Event admins gøre brug af følgende straffe.

Give en privat eller offentlig advarsel enten skriftlig eller mundtligt.

Fjerne eller annullere omtalte spilleres score for den kamp regelbruddet er sket i eller kommende kampe.

Hvis en spiller står til at modtage en præmie fra turneringen, kan den blive taget fra spilleren.

Spilleren kan blive diskvalificeret.

Spilleren kan blive udelukket for fremtidige turneringer som bliver holdt af GGW

GGW har retten til på noget tidspunkt at rette i regelsættet samt har det sidste ord hvis en straf skal uddeles.

GGW har retten til at benytte sig af navne, tags, lyd, video og kampstatistik, til brug for promovering under eller efterfølgende af turneringen.

Toxicity

Toxicity bliver på ingen måde accepteret. Hvis det bliver set eller på nogen måde oplevet, og admins bliver gjort opmærksom på dette med belæg for påstanden, vil holdet blive taberdømt og smidt ud af turneringen. Efterfølgende vil den pågældende spiller blive kontaktet af en organizer eller admin omkring vedkommendes opførsel. Dette udløser den første, og eneste advarsel, vedkommende får. Hvis dette sker igen, vil spilleren få 1 års ban fra alle GGW’s turneringer.

Point system – Indledende heats

Victory Royale – 25 points

2nd – 20 points

3rd – 16 points

4th – 14 points

5th – 13 points

6th – 12 points

7th – 11 points

8th – 10 points

9th – 9 points

10th – 8 points

11th – 7 points

12th – 6 points

13th – 5 points

14th – 4 points

15th – 3 points

16th – 2 points

17th – 1 point

18th-50th – 0 points

 

Hver eliminering giver 1 point

 

Point system – Final heat

Victory Royale – 30 points

2nd – 26 points

3rd – 24 points

4th – 22 points

5th – 21 points

6th – 20 points

7th – 19 points

8th – 18 points

9th – 17 points

10th – 16 points

11th – 14 points

12th – 13 points

13th – 12 points

14th – 11 points

15th – 10 points

16th – 9 points

17th – 8 points

18th-24th – 5 points

25th-50th – 0 points

 

Hver eliminering giver 2 point